1115

“Ik kan het niet genoeg benadrukken: een evenwichtige portefeuille is een gespreide portefeuille. Naast klassiek beheerde beleggingen hebben duurzame fondsen zeker ook een plaats tussen uw beleggingen. En waarom ook niet? Hun rendement loopt grotendeels gelijk én u helpt bouwen aan een betere leefwereld. U kan kiezen voor een spreiding over ecologische en maatschappelijke thema’s. Of voor fondsen gespreid over bedrijven die in hun sector tot de beste van de klas behoren op vlak van ESG-criteria. En dit alles uiteraard rekening houdend met uw risicoappetijt. Wil u graag bijkomend advies? Maak dan gerust een afspraak.”

Waarom zou ik duurzaam beleggen?

We staan met ons allen voor heel wat uitdagingen. Denk maar aan de stijgende vraag naar energie, de schaarste van water, de vergrijzing en de toenemende nood aan gezondheidszorg. Meer aandacht voor de gevolgen van onze levensstijl op mens, milieu en maatschappij is dan ook geen overbodige luxe.

Steeds meer beleggers kijken niet alleen naar de traditionele financiële cijfers van een bedrijf, maar ook naar hoe het omgaat met het milieu, zijn sociaal beleid en duurzaamheid. Belfius wil zich dan ook voor de volle 100% inzetten voor duurzame projecten.

Wil u als belegger investeren met een blik op de toekomst? Door duurzaam te beleggen draagt u op maatschappelijk en ecologisch vlak uw steentje bij, terwijl u er nu al de vruchten van plukt. U haalt zo meer dan alleen financiële doelen: u werkt mee aan een betere leefwereld voor u en de volgende generaties. En u geniet een mooi potentieel rendement. Want de opvatting dat duurzaam beleggen per definitie ook minder opbrengt, is ongegrond.

Principes van duurzaam beleggen

Jan Vergote, Head of Investment Strategy bij Belfius, legt uit wat de principes van duurzaam beleggen zijn.

“Bij duurzaam en verantwoord investeren houdt de beleggingsstrategie (Sustainable & Responsible Investments, afgekort SRI) bij de samenstelling van de portefeuille ook rekening met ecologische, sociale en governancecriteria (ESG Ecologische criteria kijken naar hoe goed een bedrijf zorg draagt voor de natuurlijke omgeving. Denk aan energieverbruik, behandeling van dieren…
Sociale criteria onderzoeken hoe een bedrijf omgaat met zijn werknemers, leveranciers en klanten, en met de maatschappij waarin het actief is. Biedt het goede werkomstandigheden, verbiedt het kinderarbeid?
Governance criteria verwijzen naar het beleid van een bedrijf. Heeft het een correcte en transparante boekhouding, zijn er geen belangenconflicten…?

)
. Via die criteria identificeren we bijkomende factoren die de waarde en de concurrentiepositie van een bedrijf op lange termijn versterken. Duurzame beleggingen investeren met andere woorden uitsluitend in bedrijven die actief oplossingen bieden voor specifieke wereldwijde uitdagingen op maatschappelijk en ecologisch vlak.”

Duurzaam beleggen: het brengt op

“Rendement is en blijft uiteraard een belangrijke parameter wanneer u belegt. Wie duurzaam belegt, streeft niet alleen naar een betere samenleving, maar ook naar een zo hoog mogelijk rendement. Het een sluit het andere dus niet uit”, vervolgt Jan Vergote. “Als we rendement niet alleen financieel benaderen, maar ook rekening houden met de maatschappelijke meerwaarde, kunnen duurzame fondsen beter scoren dan doorsnee beleggingsfondsen.”

Verschillende onderzoeken tonen immers aan dat duurzame fondsen in vergelijking met gelijkaardige klassieke broertjes een gelijklopend rendement opleveren. Ook de evolutie van de MSCI Europe-index in vergelijking met de MSCI Europe SRI-index toont dat het rendement van duurzame aandelen niet moet onderdoen voor dat van klassieke aandelen.

Een voorbeeld

Duurzame fondsen hebben:

  • een potentieel rendement dat met glans de vergelijking met dat van gelijkaardige niet-duurzame beleggingen doorstaat
  • een doordachtere langetermijnvisie waardoor ze een betere bescherming bieden als de markt daalt
  • strengere screenings doorstaan, waardoor u gemiddeld betere kwaliteit in portefeuille hebt
Duurzame fondsen bieden met andere woorden een gelijkaardige prestatie op middellange tot lange termijn, en sturen bedrijven in een duurzame richting. 

Er is een bewezen positief verband tussen ESG-factoren en financiële resultaten. Dat komt omdat ze beleggen in bedrijven die bezig zijn met meer dan louter rendement en winst. Ze blijven zoeken naar manieren om bestaande en toekomstige ecologische en maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. En net daarom kunnen ze de winnaars van morgen worden.

Jan Vergote
Head of Investment Strategy bij Belfius

Hoe kan ik duurzaam beleggen?

Meer weten

Duurzame opportuniteiten bij Belfius?

Bekijk ons aanbod