43

“Verder diversifiëren is het sleutelwoord als u al belegt. Waarin u best belegt, hangt niet alleen af van uw risicoappetijt, maar ook van wat u al in portefeuille hebt. 1 op 1-advies kan u hierbij helpen. Tijdens een gesprek in uw kantoor overlopen we uw toekomstplannen, bepalen we uw beleggingshorizon en kijken we naar wat u al bezit. Dit alles rekening houdend met uw houding tegenover risico. Wil u dit gesprek voorbereiden of liever autonoom beleggen, dan kan u ook online advies vragen via de Belfius-apps of Belfius Direct Net.

Ontdek bovendien Flex Invest Plan, een soort van doorlopende beleggingsopdracht, waarmee u het bedrag kan spreiden in de tijd. U hoeft zich nadien nergens nog om te bekommeren. Al kan u uw Flex Invest Plan uiteraard op elk moment aanpassen. Zelfs heel eenvoudig via onze apps. Beslist u liever autonoom waarin u belegt, dan raad ik u aan om ons maandelijks beleggingsaanbod in de gaten te houden en onze nieuwsbrief Uw Beleggingen door te nemen. Via onze apps kan u heel eenvoudig een Flex Invest Plan openen om uw bedrag in de tijd te spreiden en de gewenste fondsen te selecteren.”

Straks komt een grote som geld vrij. Hoe beleg ik die best?

Spreiden blijft de belangrijkste regel, ook in de tijd. Al wordt dat laatste voor grote sommen soms over het hoofd gezien.

Jan Vergote, Head of Investment Strategy van Belfius: “Vaak parkeert men grote sommen op een spaarrekening omdat men het ‘goede moment’ afwacht, terwijl het ondertussen niet opbrengt. Maar dat ideale moment valt onmogelijk te voorspellen. Alles in 1 keer beleggen, is ook niet zo’n goed idee. Een te hoge prijs, wat een momentopname blijft, heeft dan een te grote weerslag op het totale rendement. Door de som op te splitsen over bv. een volledig jaar en om de 3 maanden deelbewijzen bij te kopen, omzeilt u dit dilemma. U koopt dan soms tegen een hogere koers en soms tegen een lagere. Door het op te splitsen belegt u m.a.w. globaal gezien aan een gemiddelde prijs. En dat komt uw rendement ten goede.”

U bouwt uw portefeuille dus best geleidelijk op, stap voor stap. Ook als een (grote) som vrijkomt, herbelegt u die best gefaseerd.

Elke economische cyclus heeft zo zijn eigen winnaars. Voldoende spreiding over regio’s en sectoren zorgt ervoor dat u daar tijdens elke fase een graantje van meepikt.

En ook dan is het slim om voldoende afwisseling te brengen in uw activa, sectoren en regio’s. Jan Vergote: “De winnaars van vandaag zijn misschien de verliezers van morgen. Dat heeft te maken met de fase waarin de economische cyclus zich bevindt. De knappe prestatie van een bepaald deel van uw portefeuille compenseert het mindere rendement van een andere component. M. a. w.: het globale risico vermindert. Daarom is diversificatie dus ook bij grotere sommen nodig: om uw risico te controleren.”

Regelmatig en gespreid beleggen samengevat?

Bekijk de demo

Blijft u graag op de hoogte?

Lees onze nieuwsbrief

Onze selectie van de maand

Ga naar het aanbod

Online beleggingsadvies vragen, uw beleggingen opvolgen, zelf fondsen aan- en verkopen?

Ontdek de Belfius-apps

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save