Mijn geld laten renderen en tegelijk mijn nabestaanden beschermen, kan dat?

Absoluut! Dat is precies waar een beleggingsverzekering voor dient: u belegt ermee in fondsen met een hoger potentieel rendement en geniet tegelijk de garanties van een verzekering. Zo profiteert u dus van het beste van 2 werelden.

Is het iets voor u?

Broedt u op een concreet langetermijnproject? Een prachtige veranda, een zwembad in uw tuin, een rondreis in Zuid-Amerika met uw gezin, een schenking aan uw kleinkinderen of een extraatje voor uw pensioen? Mooie plannen waarvoor u uw rendement natuurlijk wil optimaliseren. En als u daarbij uw nabestaanden beschermt, is dat meer dan mooi meegenomen. Kortom, u wil een flexibele formule, waarbij uw geld beschikbaar blijft en die een antwoord biedt op de verrassingen van het leven. Wel, dan is een beleggingsverzekering ideaal voor u!

Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering, ook soms levensverzekering genoemd, is een belegging op middellange tot lange termijn (meestal 5 tot 8 jaar).

We onderscheiden 3 soorten beleggingsverzekeringen:

Tak 21

Een tak 21-beleggingsverzekering biedt u een gewaarborgde rentevoet en de terugbetaling van uw kapitaal (na kosten en taksen) op de eventuele vervaldag. Dit product belegt niet in fondsen. De verzekeraar draagt het financiële risico, het rendement is dus gewaarborgd. Soms geniet u zelfs een winstdeelname. Momenteel is de rentevoet van tak 21 zeer laag door de lage marktrente. Daarom beleggen heel wat Belgen liever in tak 23- of tak 44-beleggingsverzekeringen, die een hoger potentieel rendement bieden.

Tak 23

Met een tak 23-beleggingsverzekering belegt u uw kapitaal in een of meer beleggingsfondsen. De rentabiliteit van uw tak 23 hangt dus af van het rendement van de fondsen die u hebt geselecteerd. De verbonden risico’s zijn dan ook hoger, daarom zijn uw kapitaal en uw rendement niet gewaarborgd. Ze volgen de schommelingen op de financiële markten.

Tak 44

Tak 44 combineert tak 21 en tak 23. U kan dus een deel van uw kapitaal veiligstellen via tak 21 en via tak 23-fondsen tegelijk op een hoger potentieel rendement mikken. U kiest samen met uw financiële adviseur uw verdeling over beide takken, afhankelijk van de voorgestelde opties.

Deze beleggingsoplossingen bieden u dus:

 • een aantrekkelijk potentieel rendement
  • Via tak 21: u profiteert van een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeelname
  • Via tak 23 of 44: u mikt op een hoger potentieel rendement door in fondsen te beleggen, ook al is uw kapitaal niet altijd gewaarborgd
 • bescherming voor uw nabestaanden en mogelijkheden voor successieplanning
  • De levensverzekering biedt u de mogelijkheid om uw nalatenschap te plannen en uw nabestaanden te beschermen mocht u onverwachts overlijden. Hoe? Door aan te duiden wie het belegde bedrag zal ontvangen, mocht u iets overkomen
 • een doorgaans interessante fiscaliteit
  • In tak 21: fiscale aftrek is mogelijk en u betaalt geen roerende voorheffing na 8 jaar en 1 dag
  • In tak 23: u moet geen roerende voorheffing betalen op de meerwaarde

Welke beleggingsverzekering is voor u geschikt?

Alles hangt af van uw beleggingshorizon en risicobereidheid.

Mikt u op een hoger rendement?

Dan is tak 23 ideaal voor u: u kiest alleen voor fondsen en streeft zo naar een hoger potentieel rendement. Uw kapitaal en het rendement zijn niet gewaarborgd.

Liever meer zekerheid?

Kies dan voor tak 44. U profiteert zo van alle voordelen van tak 23, maar beschermt tegelijk een bepaald percentage van uw kapitaal in tak 21. Na 8 jaar krijgt u dat percentage van uw kapitaal zeker terug, terwijl u een hoger potentieel rendement geniet via tak 23. Dat deel gaat dan ook wel met een hoger risico gepaard.

En concreet?

Belfius stelt u KITE voor: superflexibele beleggingsverzekeringen. KITE geeft u toegang tot uitstekende beleggingsfondsen én mogelijkheden om deel van uw kapitaal te beveiligen. Stel uw KITE samen met de verschillende opties en beleggingsmogelijkheden en duid vervolgens uw begunstigde aan. U kan deze keuzes bovendien aanpassen wanneer u wil!

Kite-universum
Een potentieel hoger rendement
Een potentieel hoger rendement
 • Performante Fondsen
 • Interessante beleggingsthema’s
 • Gevarieerde beheerstijlen
 • Mogelijkheid tot ruime diversificatie
 • Niet-gegarandeerd kapitaal en rendement
Flexibiliteit op alle niveaus
Flexibiliteit op alle niveaus
 • A la carte binnen het voorgestelde menu
 • Mogelijkheid tot switchen wanneer u wil
 • Soepel(e) beleggingsbedrag(en)
De voordelen van een levensverzekering
De voordelen van een levensverzekering
 • Keuze van de begunstigden
 • Fiscaal interessant
Opties gericht op bescherming
Opties gericht op bescherming
 • Beperkt risico
 • Bescherming op maat
 • Periodieke inkomsten

2 manieren om te beleggen

U hebt 2 opties: KITE Bold en KITE Mix. Het zijn 2 verschillende manieren om te beleggen, 2 verschillende strategieën.

KITE Bold is een tak 23-beleggingsverzekering

Waarmee u volledig voor fondsen kiest en zo op een hoger potentieel rendement mikt. De rentabiliteit van tak 23 hangt dus af van het rendement van een of meer gekozen fondsen. De verbonden risico’s zijn dan ook hoger, daarom zijn uw kapitaal en rendement niet gewaarborgd.

KITE Mix is een tak 44-beleggingsverzekering

Dat is een combinatie van tak 21, met gewaarborgd rendement en terugbetaling van het kapitaal (na kosten en taksen), en tak 23. Hier mikt u op meer bescherming door uw belegging te spreiden over een Bold-versie en een Safe-versie (tak 21), waarmee u een deel van uw kapitaal kan veiligstellen.

Meer flexibiliteit

Met KITE geniet u een ongeziene flexibiliteit:

 • u belegt wanneer u wil, in 1 keer of periodiek, en u kan die bedragen altijd verhogen of verlagen
 • uw geld blijft beschikbaar mocht u het nodig hebben, al houdt u er best rekening mee dat dit een belegging op middellange tot lange termijn is
 • u krijgt toegang tot een ruim aanbod fondsen, die in verschillende thema’s zijn ondergebracht en die op verschillende manieren beheerd worden, wat u een optimale diversifiëring biedt
 • u spreidt uw beleggingen à la carte, volgens uw voorkeuren (duurzame beleggingen, Belgische economie…) en uw risicobereidheid
 • u kan een deel van uw kapitaal veiligstellen, volgens een vooraf bepaald percentage
 • er zijn tal van opties mogelijk, handig bijvoorbeeld om uw winsten te beveiligen (lock-win), uw verliezen te beperken (stop-loss) of periodieke afkopen te plannen

Bovendien gaat dit alles bijzonder vlot, via 1 contract.

Bescherming op maat van uzelf en uw nabestaanden

Als levensverzekering biedt KITE u de mogelijkheid om uw nabestaanden als begunstigden van uw belegging aan te duiden en ze zo te beschermen. Bij overlijden in de loop van het contract wordt de actuele waarde van uw KITE uitgekeerd aan de begunstigde(n) die u zelf koos: partner, kinderen, kleinkinderen of derde. U kan die begunstigingsclausule altijd wijzigen, want uw persoonlijke situatie kan natuurlijk veranderen (huwelijk, scheiding, overlijden, geboorte, baanverlies…).

Een voorbeeld

Zoé (42 jaar) en Romain (44 jaar) leven al vele jaren samen. Ze zijn niet getrouwd, maar wel de gelukkige ouders van 2 kinderen van 10 en 13 jaar. Ooit zouden ze graag een paar maanden in de Verenigde Staten willen rondtrekken met het gezin, maar eerst zijn de hogere studies van hun kinderen aan de beurt. Ze hebben geld opzij staan, maar veel brengt dat niet op. 

Ze hebben dus 2 beleggingsdoelstellingen. Enerzijds is er hun droom om later een grote reis in de VS te maken. En anderzijds willen ze op kortere termijn de hogere studies van hun kinderen kunnen betalen. Ze beslissen om daarvoor 2 contracten af te sluiten:

 • Een KITE Bold om een rendement op te bouwen voor hun reis. Door over een lange periode in fondsen te beleggen, genieten ze immers een hoger potentieel rendement. Ze beslissen om in 1 keer te beleggen: een bedrag van 15.000 euro (bedrag dat op hun spaarrekening stond)
 • Tegelijkertijd kiezen ze voor een KITE Mix om de hogere studies en het kot van hun kinderen te financieren. Ze beslissen om daarvoor elke maand een bedrag van 300 euro in hun KITE Mix te storten. Hier kiezen ze voor een voorzichtigere strategie en beveiligen ze 30% van al hun toekomstige deposito’s

Zoé en Romain zijn niet getrouwd en wonen ook niet wettelijk samen. Bij overlijden erven hun kinderen de waarde van het belegde kapitaal. Om problemen te vermijden mocht een van hen onverwacht overlijden, duiden ze elkaar als begunstigde aan in hun KITE Bold. Voor hun KITE Mix behouden ze de standaardformule, het bedrag zal dan aan hun kinderen worden uitgekeerd voor hun studies.

MEER INFO

Wil u graag meer info over KITE? Uw financieel adviseur is u graag van dienst en zal u ook met plezier de ideale combinatie voor uw contract voorstellen. Contacteer hem gerust om te ontdekken wat KITE allemaal kan betekenen voor u. Of maak een afspraak op belfius.be/KITE.

Maak een afspraak

Interessant om te weten

De KITE-beleggingsverzekering

De KITE-beleggingsverzekering bestaat uit twee producten: KITE Bold (levensverzekering Tak 23) en KITE Mix (bestaande uit een levensverzekering Tak 21 (KITE Safe) en een levensverzekering Tak 23 (KITE Bold). Vooraleer in KITE te beleggen, wordt u verzocht om kennis te nemen van de volledige inhoud van het Essentiële Informatiedocument (‘KID’). U kan deze informatie, alsook de productfiche, de bijkomende precontractuele informatie, de waarde van de fondsen en het beheersreglement hier of in uw kantoor gratis inkijken. KITE Bold en KITE Mix zijn verzekeringsproducten die verkocht worden door Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037.

 • Minimumbedrag: 1.000 euro
 • Onbepaalde duur
 • Bijkomende stortingen: minimum 25 euro
 • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte brutopremie
 • Instapkosten: maximum 2,5%
 • Uitstapkosten: maximum 5%
  • geen uitstapkosten op de periodieke afkopen
  • gratis 1 keer per 12 maanden met een maximum van 10% van de verworven reserve, beperkt tot 25.000 euro (niet cumuleerbaar met periodieke afkopen)
 • Beheerskosten
  • KITE Safe: maandelijks 0,01% van de verworven reserve
  • KITE Bold: maximum 0,75% op jaarbasis, automatisch aangerekend op de netto-inventariswaarde van intern fonds
 • KITE Safe: gegarandeerde rentevoet en rendement geldig gedurende minimum 8 jaar en maximum 9 jaar, hier gepubliceerd
 • KITE Bold: de netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en hier gepubliceerd

Risico’s

Beleggen via KITE Mix of KITE Bold kan de volgende risico’s inhouden:

KAPITAALRISICO

In het geval van de fondsen van KITE Bold (tak 23) bestaat het gevaar dat de waarde van het geïnvesteerde kapitaal gedaald is bij opvraging als gevolg van de financiële en economische situatie op de markten. De omvang van het kapitaalrisico hangt af van de door het fonds gevolgde strategie. Bij een contract van KITE Safe (tak 21 gedeelte van KITE Mix) is het mogelijk dat uw belegd kapitaal en uw rente niet worden terugbetaald of niet volledig worden terugbetaald in geval van faling van de verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance NV. De bedragen die door particulieren en bepaalde rechtspersonen in KITE Safe worden gestort, vallen onder de Belgische wettelijke beschermingsregeling voor een bedrag van 100.000 euro per persoon en per verzekeringsonderneming.

RENTERISICO

Dit risico heeft betrekking op KITE Safe of op de fondsen van KITE Bold, die (gedeeltelijk) in obligaties beleggen. Bij een afkoop kan u waardeverlies lijden in geval van hausse van de marktrente. In geval van daling van de marktrente daarentegen, kan een fonds een toegevoegde waarde opleveren. Bij Kite Safe is waardeverlies slechts mogelijk in geval van opvraging op momenten dat de uitstapkosten of de conjuncturele uitstapvergoeding van toepassing zijn.

WISSELRISICO

Dit risico betreft vooral de fondsen van KITE Bold. Indien een fonds ook in een vreemde munt (niet gedekt ten opzichte van de euro) belegt en die munt niet gunstig evolueert, vermindert uw rendement bij de omzetting in euro. Evolueert de munt wel gunstig, dan levert dit een toegevoegde waarde op door de gunstige wisselkoers.

Een klacht?

Onze klachtenbeheerservice, de bemiddelaar en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Dien een klacht in