Kies voor evenwicht tussen risicovolle en veilige beleggingen

Na een moeilijke maand mei bracht juni beterschap voor de financiële markten. Het vooruitzicht op nieuwe stimulusmaatregelen van zowel de Amerikaanse als de Europese centrale bank deed de rentevoeten dalen en dus de obligatie- en aandelenmarkten stijgen. Een opsteker voor onze ‘balanced’-strategie, die een evenwicht nastreeft tussen risicovollere aandelenbeleggingen en veiligere obligaties. Hoewel we overtuigd zijn van het langetermijnpotentieel van aandelen, behouden we voorlopig deze voorzichtige strategie. De handelsperikelen tussen de VS en China blijven immers een belangrijke bron van onzekerheid, en ook de brexitsaga en andere Europese problemen kunnen weer de kop opsteken.

Ontdek onze aanbeveling voor juli.