1382

“Deze megatrends zullen nog lange tijd centraal staan in onze maatschappelijke bekommernissen, met duidelijke gevolgen en ontwikkelingskansen voor de ganse economie. Heel wat bedrijven sturen hun ondernemingsmodel dan ook bij om hierop te kunnen inspelen.

En dat kan u ook als belegger! Heel wat fondsen hebben thema’s als demografie, duurzame ontwikkeling, technologische innovatie, robotica en groeilanden, of combineren meerdere thema’s. Ze zetten aantrekkelijke prestaties neer en koppelen op die manier het nuttige aan het aangename. Welk beleggersprofiel u ook hebt, door uw steun te verlenen aan ondernemingen die in deze sectoren van de toekomst actief zijn, draagt u uw steentje bij aan de wereld van morgen en zet u in op een zo hoog mogelijk potentieel rendement.

Kom gerust langs of maak een afspraak met mij! Dan bespreken we dit samen en bekijken we welke trend u het meest aanspreekt. En hoe u hier als belegger uw voordeel uit kan halen.”

Meer info? Herbekijk hier het webinar over megatrends

Hoe zorg ik ervoor dat ik de trein niet mis op beleggingsvlak?

Er zijn inderdaad een aantal fundamentele verschuivingen aan de gang, op demografisch, economisch, technologisch en ecologisch vlak. Denk maar aan de opmars van robots, de klimaatopwarming, de voortdurend aangroeiende wereldbevolking… Deze megatrends bepalen de wereld van morgen en zullen onze samenleving onomkeerbaar veranderen.

Jan Vergote, Head of Investment Strategy bij Belfius, verduidelijkt: “Megatrends zijn onomkeerbare, nu al zichtbare en langdurige veranderingsprocessen, met een zeer brede reikwijdte en ingrijpende, verstrekkende gevolgen. Ze geven vorm aan de toekomstige samenleving en de bijhorende fundamentele ontwikkelingen. Megatrends tekenen zich op een ingrijpende, maar moeilijk grijpbare manier af – zowel lokaal als wereldwij
d, zowel nu als in de toekomst. Ze laten zich met andere woorden nu al voelen en zullen de samenleving over een langere periode veranderen.”

Jan Vergote stelt de 4 megatrends waar we op focussen, graag aan u voor. Telkens met een woordje uitleg. Bekijk zeker ook de bijhorende video’s, die u meer uitleg geven over de impact van elke trend.

TREND 1:
DEMOGRAFISCHE VERSCHUIVINGEN
Tegen 2050 zijn we met 10 miljard mensen op onze planeet.

Trend 1 – Demografische verschuivingen

Jan Vergote: “Deze megatrend heeft alles te maken met de voortdurend aangroeiende wereldbevolking en met het feit dat we alsmaar ouder worden. Want daardoor staan we voor een aantal uitdagingen.

  • Voeding, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu: tegen 2050 zijn we met 10 miljard mensen. Hoe kunnen we iedereen voorzien van voldoende en kwaliteitsvolle dagelijkse verbruiksgoederen zonder de natuurlijke hulpbronnen onder druk te zetten?
  • Vergrijzing: tegen 2050 zijn er meer dan 2 miljard 60-plussers, dus 20% van de totale wereldbevolking. Ze zullen met meer zijn dan de -15-jarigen en voor elke gepensioneerde zullen er nog maar 2 actieve personen zijn (in 2015 waren dat er nog 4). De nood aan goede en toegankelijke gezondheidszorg is zonder twijfel 1 van de grootste uitdagingen van de toekomst. Daarnaast zullen ook de vrijetijds- en de financiële sector moeten mee evolueren met deze trend.
  • Verstedelijking: het aantal megapolissen (= steden met > 10 miljoen inwoners) zal tegen 2050 opgelopen zijn van 37 naar 120. Hoe kunnen we die alsmaar toenemende bevolking comfortabel laten samenleven in die megasteden? Hoe kunnen we iedereen kwaliteitsvolle woningen, efficiënte transportvoorzieningen en voldoende openbare ruimten bieden? Deze steden zullen met andere woorden enorm hard moeten investeren in hun infrastructuur. Voor bv. New York, Peking, Shanghai en Londen alleen gaat het om 8 biljoen dollar over 10 jaar.”

Bronnen:

Beleggen in demografische verschuivingen

TREND 2:
GROEILANDEN
Tegen 2050 zijn groeilanden de grootste economieën wereldwijd.

Trend 2 – Groeilanden

Jan Vergote: “Dit gaat over een belangrijke machtsverschuiving op economisch vlak. De 7 groeilanden of emerging 7 China, India, Rusland, Brazilië, Mexico, Indonesië en Turkije worden de grootste economieën ter wereld en zullen tegen 2050 goed zijn voor +/- 50% van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp). Daarmee stoten ze de huidige G7 (VS, Frankrijk, Duitsland, Italië, Canada, Japan en Verenigd Koninkrijk) van de troon. Deze landen zullen nog amper 20% van het wereldwijde bbp uitmaken.

De impact hiervan is niet te onderschatten: in de opkomende landen ontstaat een nieuwe middenklasse, met een nieuwe koopkracht en nieuwe behoeften. Tegen 2050 bestaat die middenklasse waarschijnlijk uit zo’n 4 miljard mensen. Het spreekt vanzelf dat bedrijven die actief zijn in deze opkomende markten, zullen boomen.”

Bronnen:

Beleggen in groeilanden

TREND 3:
TECHNOLOGISCHE DOORBRAKEN
Tegen 2050 maken robots gewoon deel uit van ons dagelijks leven.

Trend 3 – Technologische doorbraken

Jan Vergote: “Na technologische vernieuwingen, zoals de auto, elektriciteit en de telefoon, die ons dagelijks leven ingrijpend veranderden, staan er ons opnieuw dergelijke ontwikkelingen te wachten. Met dezelfde ingrijpende impact. Ik heb het dan over auto’s zonder bestuurder, de toenemende digitalisering (voortdurend nieuwe mogelijkheden met de smartphone), interconnectiviteit (uw koelkast die tegen u praat), kunstmatige intelligentie, hernieuwbare energie…

Het meest opvallende hier is de snelheid waarmee die ontwikkelingen hun plaats in onze maatschappij vinden. De televisie deed er meer dan 3 decennia over om zijn plaats op te eisen in elke huiskamer, terwijl de smartphone in minder dan 5 jaar een essentieel deel van ons leven uitmaakt.

Een andere opvallende evolutie betreft onze manier van boodschappen doen. Ruim 10% van de wereldhandel verloopt vandaag online, en dat cijfer zal ongetwijfeld nog toenemen. Met o.m. gevolgen voor de kleinhandel, maar ook voor de massaopslag van producten en de levering tot bij de eindklant.”

Bronnen:

Beleggen in technologische doorbraken

TREND 4:
KLIMAAT- EN MAATSCHAPPELIJKE VERSCHUIVINGEN
Tegen 2050 zit schone, hernieuwbare energie in de lift.

Trend 4 – Klimaat- en maatschappelijke verschuivingen

Jan Vergote: “Hieronder vallen de klimaatopwarming en de lucht-, bodem- en watervervuiling. Onbetwistbaar grote uitdagingen voor de maatschappij! We verwachten een verlies aan biodiversiteit, waardoor 40% van de soorten zal verdwijnen. Ongeveer de hele wetenschappelijke wereld voorspelt volksverhuizingen door de stijging van de oceanen en extreme weersomstandigheden. En dat heeft een weerslag op alle sectoren van de economische activiteit: de productie-, verbruiks- en verplaatsingswijzen staan vandaag zwaar onder druk om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.”

1 Waterschaarste en duurzaam bosbeheer
20.000

Dagelijks gaat er 20.000 hectare bos verloren, of een gebied 2 keer zo groot als Parijs.

Bron: Wereldnatuurfonds
0,25%

Het percentage van het water op Aarde dat bruikbaar is. De rest is zout water, vervuild of opgeslagen in de ijskappen van de polen, de gletsjers of permafrost.

Bron: United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization

De toenemende vraag naar natuurlijke voorraadbronnen, zoals water en hout, creëert schaarste en heeft een negatieve impact op het algemeen welzijn van de mens, het milieu en het klimaat.

Dat betekent dat er belegd wordt in bedrijven die inzetten op:

  • de beschikbaarheid, kwaliteit en inzetbaarheid van water
  • de ontwikkeling en verbetering van watertechnologie (zuivering, preventie van lekken…)
  • de aanplanting, de financiering en het beheer van bosrijke gebieden
  • duurzame verwerking van hout voor de bouwindustrie of consumentengoederen
Beleggen in
Hout
Door de stijgende vraag naar hout en houtproducten worden bossen en hout steeds waardevoller. Die groeiende vraag en het krimpende aanbod leiden tot beleggingsopportuniteiten.
Water
Hoewel het aanbod eindig is, blijft de vraag naar water toenemen. De komende jaren wordt het verzekeren van het wateraanbod dan ook topprioriteit.

Bronnen:

Beleggen in klimaat- en maatschappelijke verschuivingen