Goud, een interessante bron van diversificatie…

… maar op lange termijn minder rendabel dan aandelen.

Goud kan een bron van diversificatie zijn, die zijn nut heeft bij een crisisscenario, sterke inflatie of een rentedaling. Een rentestijging, gecombineerd met een bescheiden inflatie, zal de koers van het goud wellicht negatief beïnvloeden. Als belegger houdt u best ook rekening met het verloop van de USD ten opzichte van de euro. Een zwakkere USD maakt de prijs van het goud gewoonlijk duurder (in USD). We zijn ervan overtuigd dat aandelen op lange termijn beter zullen presteren dan goud door het effect van de uitkering en wederbelegging van dividenden.

Meer info in ons beleggingsblad Uw Beleggingen