Brexit: what’s next?

15-03-2019: de Britten slagen er maar niet in het eens te worden over de Brexit. Woensdagavond keurde het Britse parlement een voorstel goed om ‘nooit de Europese Unie te verlaten zonder akkoord’. Gisterenavond stemde het parlement voor een uitstel van de Brexit van 29 maart naar 30 juni. Concreet vraagt het VK aan de EU om nog drie maanden lid te blijven om alles praktisch te regelen. Premier May stelt als voorwaarde voor dit uitstel dat het Britse parlement haar akkoord, dat al twee keer afgekeurd is, tegen ten laatste woensdag 20 maart alsnog goedkeurt. Verwerpt het parlement opnieuw het akkoord van May, dan is er kans dat de Brexit op de lange baan geschoven wordt. Het VK blijft dan langer in de EU en zal wellicht nog moeten deelnemen aan de Europese verkiezingen tussen 23 en 26 mei en ook moeten bijdragen aan het Europese budget.

Wat gaat er nu gebeuren?

Premier Theresa May hoopt met de dreiging van een langer uitstel de pro-Brexiteers in haar eigen partij te overtuigen om haar (3e) akkoord goed te keuren. Die kans lijkt echter eerder klein, aangezien de EU geen wijzigingen meer zal toestaan aan het bereikte akkoord van 11 maart. Als haar 3e voorstel volgende week opnieuw verworpen wordt, zijn meerdere opties mogelijk. Ofwel komt ze een week later met een nieuw (het 4e) voorstel, ofwel vraagt ze meer uitstel aan Europa. Allerlei zachtere vormen van Brexit kunnen in dat geval bekeken worden. Of er kunnen diverse amendementen aangebracht worden zoals het parlement dat de zaak naar zich toe trekt. De EU-leiders komen volgende week samen voor de European council meeting. De verwachting in Downing Street is, dat als het Britse parlement instemt met het akkoord, de aanvraag voor uitstel goedgekeurd wordt door Europa op de meeting van 21 en 22 maart. Toch is dat geen evidentie. Europa vraagt zich immers af tot wat dit uitstel zal leiden. Daarnaast zijn er pleidooien voor een kort, maar ook voor een lang uitstel.

Ons basisscenario

Ons basisscenario is dat Theresa May in haar land over de partijgrenzen heen een akkoord zal moeten sluiten. Dat kan bijvoorbeeld een afgezwakt akkoord zijn met de grootste oppositiepartij Labour om in een douane-unie of zelfs in de eenheidsmarkt te blijven (Noors scenario). Of een variant tussen het Noors scenario en de Theresa May-deal.

Is een No Deal helemaal van tafel?

Nee. Om een No Deal te vermijden moet het Brits parlement het ooit eens geraken over een alternatief. Als er bijvoorbeeld geen akkoord is over een douane-unie of een Noors scenario of over een nieuw referendum, dan blijft het risico bestaan om vroeg of laat op een No Deal Brexit af te stevenen. Dat risico is weliswaar verminderd en lijkt nu vrij klein, maar ondanks de stemming van de meerderheid op 13 maart tegen een No Deal, kan een uitstap zonder akkoord nog altijd niet uitgesloten worden.

Zijn er nog alternatieven?

Ja, er zijn nog vrij veel alternatieven. Een nieuw referendum bijvoorbeeld. Donderdag is het amendement voor zo’n nieuw referendum massaal weggestemd, omdat oppositiepartij Labour op voorhand liet weten dat het niet het juiste moment was om daarover te stemmen. Steunt Labour toch dat idee, dan kan het snel gaan. Een ander alternatief is om pas uit de EU te stappen als ook het handelsakkoord volledig onderhandeld is. Ook verkiezingen zijn mogelijk of de vervanging van Theresa May door een partijgenoot. Het VK zou ook kunnen beslissen om de Brexit gewoon af te blazen, dat kan eenzijdig met een gewone meerderheid.

Nerveuze markten

Het is duidelijk dat de Brexit-saga nog niet voorbij is en dat de markten nerveus zullen blijven. We blijven rekenen op een goede afloop, al kan die nog maanden op zich laten wachten. Vergeten we ook niet dat de handelsoorlog nog niet ten einde is, de internationale beleggerswereld de Italiaanse politiek met argusogen blijft volgen en we wachten op de Chinese groeischeuten die de wereldeconomie moeten helpen ondersteunen…

Wat kan u doen?

Voor wie op termijn het hoogste rendement wil, blijft onze strategie het gespreid aankopen van aandelen. In de huidige groei- en rente-omgeving is dat het verstandigst. Het forse herstel van de aandelenmarkten sedert begin dit jaar is onder meer te danken aan het aanhouden van het lage renteklimaat door de centrale banken. Het is wel noodzakelijk een aantal zaken af te toetsen. Stemt de belegging nog altijd overeen met uw initiële bedoelingen? Blijft het een langetermijnbelegging? Gaat het nog steeds om geld dat u een aantal jaar niet nodig hebt? Blijft u de marktschommelingen voor lief nemen? Indien u volmondig ‘ja’ op deze vragen kan antwoorden, dan is in de markt blijven de beste oplossing op termijn. Het is de manier om uw koopkracht te behouden. Weet dat indien u minder risico in uw portefeuille wil aanhouden, daar allerlei oplossingen voor bestaan zoals gemengd beheer en tak 23.

Contacteer gerust uw financieel adviseur om erover te praten.

Jan Vergote – Head of Investment Strategy
Belfius Bank & Verzekeringen

 

Deze informatie is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies