31

“Gespreid beleggen kan perfect volgens uw eigen mogelijkheden en risicoappetijt. Uiteraard zoek ik, als uw financieel adviseur, graag samen met u naar een oplossing op uw maat. Een automatisch beleggingsplan, zoals Belfius Flex Invest Plan, is alvast een goed idee of startpunt:

 • het schakelt uw emoties uit
 • u bouwt een mooi kapitaal op, zelfs al vanaf 25 euro per maand
 • u kiest uit een breed gamma beleggingsfondsen waarbij u uw risico flexibel kan spreiden zoals u het wil

Uiteraard ben ik altijd bereid om u daarin te begeleiden. Bovendien kan u altijd beleggingsadvies op maat krijgen via de Belfius-apps en Belfius Direct Net. U kan dus perfect advies vragen om met regelmaat een bedrag te beleggen en zeker zijn dat het voorstel rekening houdt met uw beleggersprofiel en strategie. En u kan uw beleggingen altijd en overal opvolgen.

Open een Belfius Flex Invest Plan

Lees hier hoe u uw portefeuille best verdeelt 

Beleggen is voor mij onbekend terrein. Hoe begin ik eraan?

U wil uw spaargeld efficiënter inzetten? Dat kan, door het deel dat u niet nodig hebt voor onverwachte gebeurtenissen te beleggen. Hoeveel risico u daarbij wil nemen, bepaalt u zelf. Al houdt u best 1 belangrijke stelregel altijd voor ogen, en dit ongeacht uw beleggingsstrategie: spreiden, spreiden, spreiden. In de tijd door met regelmaat te beleggen, maar ook gespreid over sectoren, regio’s en activaklassen heen. En fiscaal sparen? Dat blijft de eerst te zetten stap als belegger.

Beursexpert Pascal Paepen zweert bij regelmatig beleggen: “Belegt u bv. elke maand een vast bedrag, dan presteert uw portefeuille merkelijk beter dan wanneer u de beurs te slim af wil zijn en wacht op het ‘perfecte moment’. Want dat valt quasi niet te bepalen.”

Regelmaat = middelmaat?

Nogal wat hobbybeleggers volgen teveel de waan van de dag: “Ze kopen fondsen die in de mode zijn – aan een te hoge koers dus – en lijden vervolgens verliezen. Terwijl u zich beter niet laat leiden door emoties of modegrillen. Met andere woorden: u moet eigenlijk net kopen als de beurzen het minder goed doen en de koers laag staat.”

Pascal Paepen - Beursexpert

Regelmaat is veel beter dan de illusie van het perfecte moment. Want dat voorspellen is heel moeilijk, zo niet onmogelijk.

Pascal Paepen
Beursexpert

Pascal Paepen geeft de raad om op regelmatige tijdstippen te beleggen. “Door periodiek een vast bedrag te beleggen, los van de toestand op de financiële markten, schakelt u uw emoties uit en bent u beter beschermd tegen een negatief beursklimaat. Op lange termijn koopt u op die manier zowel goedkope als dure aandelen, obligaties en fondsen, en vlakt u marktschommelingen uit. U belegt dus aan gemiddelde koersen. Die regelmaat is veel beter dan de illusie van de perfecte timing. Want die voorspellen is heel moeilijk, zo niet onmogelijk.”

Wil u weten waarom beleggen aan gemiddelde koersen een goed idee is?

Bekijk de demo

Spreiden is slim

Verantwoord beleggen betekent ook dat uw portefeuille is opgebouwd uit een brede waaier van activa (obligaties, aandelen, vastgoed, munten, afgeleide producten…), en gespreid over regio’s en sectoren. Want spreiding of diversificatie is het beste instrument om uw beleggingsrisico te beheren. Waarom? Omdat een sterkere prestatie van de ene belegging, regio of sector een mogelijk zwakkere prestatie van de andere opvangt. Meteen ook de reden waarom goed samengestelde beleggingsfondsen populair zijn. In tegenstelling tot individuele aandelen bieden ze op zich al een mooie spreiding.

Hoe uw portefeuille best verdelen?

Lees het hier

Bezin voor u begint

Hou altijd rekening met uw persoonlijke situatie, toekomstplannen én risicoappetijt. Hoe?

 • Parkeer een deel van uw spaargeld als buffer voor onverwachte kosten.
 • Leg dit bedrag op voorhand vast, rekening houdend met uw toekomstplannen. En denk er grondig over na. Vaak parkeert men onnodig teveel, terwijl het rendement laag ligt.
 • Start met fiscaal sparen. Dit is en blijft de eerst te zetten stap in beleggersland. En ook hier kan u perfect regelmaat inbouwen.
  • Spaar voor uw pensioen, via een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds.
  • Spaar voor uw woning later, via langetermijnsparen, of om uw fiscale korf te vullen als uw hypothecaire lening volledig of gedeeltelijk afgelost is.
  • Bepaal vervolgens uw beleggersprofiel en strategie. Dat kan via de Belfius-apps en Belfius Direct Net. Langs deze weg krijgt u dan advies op maat en kan u uw beleggingen opvolgen.

Hoeveel zet ik best opzij op een spaarrekening?

Loont fiscaal sparen voor mij?

Hoeveel zet ik best opzij op een spaarrekening?

Als algemene regel wordt vaak 6 maanden loon naar voor geschoven. Of dit echt nodig is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Te veel spaargeld aanhouden, is op langere termijn slecht voor uw kapitaalopbouw, zeker met de huidige lage rentevergoeding.

maanden loon
Vuistregel voor de som die u als financiële reserve op uw spaarrekening houdt.

Ik heb geen kinderen, huur een huis, ben in loondienst en heb een bedrijfswagen.

“Voor u zou 3 maanden loon moeten volstaan als spaarbuffer. U loopt niet het risico dat u uw wagen op eigen kosten moet vervangen en u bent vrij zeker van uw inkomsten.”

25%
3 maanden
3 maanden inkomen moet volstaan als spaarbuffer

Ik heb studerende kinderen, ben zelfstandige en heb een eigen wagen en woning.

“Een buffer van 6 maanden loon is verstandig. Studerende kinderen brengen hoge vaste kosten met zich mee. Daarnaast legt u best ook wat reserve aan voor een mogelijke tegenvaller, zoals een defecte wagen of onverwachte kosten aan uw woning. Een doorlopende opdracht om bij het begin van elke maand een som naar uw spaarrekening over te zetten kan handig zijn.”

50%
6 maanden
Een spaarbuffer van 6 maanden is verstandig

Ik ben sinds kort met pensioen, onze 3 kinderen zijn de deur uit en ons huis is afbetaald.

“Uw financiële situatie klinkt stabiel. Al kan er altijd iets onverwachts voorvallen. Zoals plotse kosten aan uw huis of wagen, die beiden wellicht al iets ouder zijn. Misschien viel een bedrijfswagen weg? Ook medische kosten swingen soms de pan uit naarmate men ouder wordt, terwijl uw pensioeninkomen normaal gezien lager ligt dan uw vroeger beroepsinkomen. Houdt u van zekerheid? Blijf dan een buffer aanhouden van ongeveer 5 x uw vroeger loon. En bij beleggingsbeslissingen houdt u wellicht best ook uw successieplanning of overdracht al wat in het achterhoofd.”

40%
5 maanden
Een buffer van 5 maanden loon is een goede vuistregel

Fiscaal sparen loont, voor jong én oud*

Het gemiddelde Belgische pensioen bedraagt 1.119 euro/maand. Wilt u uw levensstandaard behouden, dan is pensioensparen nooit een slecht idee. Al houdt fiscaal sparen meer in dan sparen voor uw pensioen. Bovendien geniet u met fiscaal sparen, ongeacht de vorm, onder voorwaarden een belastingvermindering, nl 30 % van de gestorte bedragen in het systeem van 980 euro. Sinds 2018 bestaat er ook een tweede systeem, waarbij u maximum 1.260 euro kan storten met een fiscaal voordeel van 25% van de gestorte bedragen. Steeds de eerst aangewezen beleggingsstap dus. En ook hier geldt zoals voor andere beleggingen dat vroeg beginnen én regelmaat loont.

*Gebaseerd op de fiscale wetgeving geldig op 01-01-2019.

€1.119/maand
het gemiddelde pensioen in ons land
Wil u graag weten over hoeveel pensioen u zal beschikken?

Kijk op Mypension.be

Wilt u graag weten hoeveel u opzij moet zetten om na uw pensioen uw beoogd maandinkomen te bereiken?

Ga naar de pensioensimulator

Welke fiscale spaarformule is geschikt voor u?

U bent tussen 18 en 40 jaar

“Van zodra u voldoende loon ontvangt en inkomstenbelastingen betaalt, kan u starten met fiscaal gunstig pensioensparen. Kort samengevat zijn er 2 pensioenspaarmogelijkheden. Weet u graag waar u aan toe bent, kies dan voor pensioensparen via een beleggingsverzekering (tak 21). Het biedt u volledige kapitaalbescherming en een vast en gegarandeerd rendement. Maar helaas ook een heel beperkt rendement door de huidige lage rentestand. U bent echter nog vrij ver van uw pensioen verwijderd. Een pensioenspaarfonds biedt u met uw langere beleggingshorizon kans op een potentieel hoger rendement. Al loopt u wel een hoger risico doordat u (gedeeltelijk) op de beurs belegt. Via een gemengd fonds dat u kiest op basis van uw risicoappetijt spreidt u echter dit risico over verschillende obligaties, aandelen en andere beleggingsvormen. U belegt dus niet in slechts een welbepaald aandeel.”“Denk ook ruimer dan pensioensparen. Hebt u bijvoorbeeld plannen om een huis te bouwen of te kopen? Dan kan het interessant zijn om, al dan niet gecombineerd met pensioensparen, te starten met langetermijnsparen via het afsluiten van een individuele levensverzekering (tak21-beleggingsverzekering). Want vaak kan u het gespaarde bedrag omzetten naar een schuldsaldoverzekering. Een vorm van woonsparen dus.”Wilt u graag wat meer uitleg over het verschil tussen een tak 21 en tak 23 beleggingsverzekering?
Bekijk de demo
Wilt u starten met fiscaal sparen?
Ontdek de formules

Maak een afspraak

U bent tussen 40 en 54 jaar

“Doet u nog niet aan pensioensparen? Begin er dan vandaag mee. U geniet in principe nog steeds een aantrekkelijk fiscaal voordeel, en u bouwt een mooie som op voor uw pensioen. Is uw woonkrediet al geheel of gedeeltelijk afbetaald? Dan kan het ook interessant zijn om te starten met langetermijnsparen via het afsluiten van een individuele levensverzekering.Want starten met fiscaal sparen (pensioen en langetermijn) vóór uw 55e is fiscaal het interessantst voor u. Zo kan u na uw 60e nog verdere belastingverminderingen genieten zonder daarop verdere belasting verschuldigd te zijn. Start u later dan zal het kapitaal of de aankoopwaarde in principe pas worden belast op de 10e verjaardag volgend op deze start en is deze taxatie minder voordelig. Hetzelfde geldt indien u voor uw 55e niet het maximumbedrag stortte, maar nadien wel. Al kan u dit bij langetermijnsparen ook oplossen door voor het saldo van de verhoging een nieuw contract te openen.”

60 à 65%

U bent tussen 55 en 59 jaar

“Uw pensioen is niet meer zo veraf, waardoor uw beleggingshorizon verkleint. Tijd dus om uw beleggingsstrategie te evalueren en aan te passen! Belegde u in een dynamisch pensioenspaarfonds of in een tak 23-product onder langetermijnsparen, dat voor een groot deel in aandelen belegde? Overweeg dan om naar een meer defensieve strategie over te schakelen, want bij beleggen in aandelen moet u steeds denken aan ‘op langere termijn’. Is uw woonkrediet al geheel of gedeeltelijk afbetaald? Overweeg dan ook langetermijnsparen via een individuele levensverzekering.Stortte u niet steeds het maximumbedrag? Weet dan dat indien u nu uw stortingen op jaarbasis nog verhoogt, de taxatie pas na 10 jaar volgt. Voor langetermijnsparen via een individuele levensverzekering kan het daarom interessant zijn om voor het saldo van de verhoging een nieuw contract af te sluiten.”

8% of 10%
Normaal wordt uw kapitaal op uw 60e belast aan 8% voor pensioensparen of 10% voor langetermijnsparen. Tenzij u pas vanaf of na uw 55e verjaardag startte of uw stortingen op jaarbasis dan nog verhoogde. Dan wordt het spaartegoed of het kapitaal – behoudens afkoop – pas belast op de 10e verjaardag na de start of de verhoging.
Zelfs nu is het voor u nog interessant om te starten met pensioensparen.Maak een afspraak

Ga naar onze app

U bent tussen 60 en 65/67 jaar

“Tijd om de vruchten van uw spaarinspanningen te plukken! Op uw 60e wordt uw pensioenkapitaal belast aan 8% (pensioensparen) of 10% (langetermijnsparen), tenzij u pas vanaf of na uw 55e verjaardag startte of dan nog uw stortingen op jaarbasis verhoogde.

Na uw 60e bent u op de stortingen geen belastingen meer verschuldigd. U doet er dus goed aan om te storten tot uw 64e. Want vanaf het jaar dat u 65 wordt, zijn stortingen voor pensioensparen niet meer mogelijk. Verder storten kan dan wel nog via langetermijnsparen, onder voorwaarden. U moet starten vóór uw 65e verjaardag én het contract moet minstens 10 jaar lopen.”

Welke stappen onderneemt u best nog?

Ga naar Mypension.be

Maak een afspraak

Kent u de spelregels?

980, 1.260 of 2.350 euro
980 of 1.260 euro is het maximumbedrag dat u voor inkomstenjaar 2019 per belastingplichtige mag storten voor pensioensparen, afhankelijk van het gekozen systeem (waarbij de 980 euro het 'default'-systeem is). Voor het langetermijnsparen via individuele levensverzekering hangt dit af van uw nettoberoepsinkomen met een maximumgrens van 2.350 euro. Hoeveel uw persoonlijk maximumbedrag bedraagt, rekent uw financieel adviseur graag voor u uit.
Een fiscaal voordeel van 30% of 25%, afhankelijk van het gekozen systeem
Naast het rendement op langere termijn levert pensioensparen en langetermijnsparen in principe een jaarlijks belastingvoordeel op aan 30%, op voorwaarde dat u voldoende inkomstenbelastingen betaalt. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het gekozen systeem kunt u dus in 2020 een belastingvermindering tot 294 euro in het systeem van 980 euro of 315 euro in het systeem van 1.260 euro (pensioensparen) of tot 705 euro (langetermijnsparen) genieten (nog te verhogen met 0 tot 9 % aanvullende gemeentebelastingen).

Vroeg beginnen en regelmaat loont

Wilt u weten waarom?

Bekijk de demo