31

“Gespreid beleggen kan perfect volgens uw eigen mogelijkheden en risicoappetijt. Uiteraard zoek ik, als uw financieel adviseur, graag samen met u naar een oplossing op uw maat. Een automatisch beleggingsplan, zoals Belfius Flex Invest Plan, is alvast een goed idee of startpunt:

 • het schakelt uw emoties uit
 • u bouwt een mooi kapitaal op, zelfs al vanaf 25 euro per maand
 • u kiest uit een breed gamma beleggingsfondsen waarbij u uw risico flexibel kan spreiden zoals u het wil

Uiteraard ben ik altijd bereid om u daarin te begeleiden. Bovendien kan u altijd beleggingsadvies op maat krijgen via de Belfius-apps en Belfius Direct Net. U kan dus perfect advies vragen om met regelmaat een bedrag te beleggen en zeker zijn dat het voorstel rekening houdt met uw beleggersprofiel en strategie. En u kan uw beleggingen altijd en overal opvolgen.

Open een Belfius Flex Invest Plan

Lees hier hoe u uw portefeuille best verdeelt 

Beleggen is voor mij onbekend terrein. Hoe begin ik eraan?

U wil uw spaargeld efficiënter inzetten? Dat kan, door het deel dat u niet nodig hebt voor onverwachte gebeurtenissen te beleggen. Hoeveel risico u daarbij wil nemen, bepaalt u zelf. Al houdt u best 1 belangrijke stelregel altijd voor ogen, en dit ongeacht uw beleggingsstrategie: spreiden, spreiden, spreiden. In de tijd door met regelmaat te beleggen, maar ook gespreid over sectoren, regio’s en activaklassen heen. En fiscaal sparen? Dat blijft de eerst te zetten stap als belegger.

Beursexpert Pascal Paepen zweert bij regelmatig beleggen: “Belegt u bv. elke maand een vast bedrag, dan presteert uw portefeuille merkelijk beter dan wanneer u de beurs te slim af wil zijn en wacht op het ‘perfecte moment’. Want dat valt quasi niet te bepalen.”

Regelmaat = middelmaat?

Nogal wat hobbybeleggers volgen teveel de waan van de dag: “Ze kopen fondsen die in de mode zijn – aan een te hoge koers dus – en lijden vervolgens verliezen. Terwijl u zich beter niet laat leiden door emoties of modegrillen. Met andere woorden: u moet eigenlijk net kopen als de beurzen het minder goed doen en de koers laag staat.”

Pascal Paepen - Beursexpert

Regelmaat is veel beter dan de illusie van het perfecte moment. Want dat voorspellen is heel moeilijk, zo niet onmogelijk.

Pascal Paepen
Beursexpert

Pascal Paepen geeft de raad om op regelmatige tijdstippen te beleggen. “Door periodiek een vast bedrag te beleggen, los van de toestand op de financiële markten, schakelt u uw emoties uit en bent u beter beschermd tegen een negatief beursklimaat. Op lange termijn koopt u op die manier zowel goedkope als dure aandelen, obligaties en fondsen, en vlakt u marktschommelingen uit. U belegt dus aan gemiddelde koersen. Die regelmaat is veel beter dan de illusie van de perfecte timing. Want die voorspellen is heel moeilijk, zo niet onmogelijk.”

Wil u weten waarom beleggen aan gemiddelde koersen een goed idee is?

Bekijk de demo

Spreiden is slim

Verantwoord beleggen betekent ook dat uw portefeuille is opgebouwd uit een brede waaier van activa (obligaties, aandelen, vastgoed, munten, afgeleide producten…), en gespreid over regio’s en sectoren. Want spreiding of diversificatie is het beste instrument om uw beleggingsrisico te beheren. Waarom? Omdat een sterkere prestatie van de ene belegging, regio of sector een mogelijk zwakkere prestatie van de andere opvangt. Meteen ook de reden waarom goed samengestelde beleggingsfondsen populair zijn. In tegenstelling tot individuele aandelen bieden ze op zich al een mooie spreiding.

Hoe uw portefeuille best verdelen?

Lees het hier

Bezin voor u begint

Hou altijd rekening met uw persoonlijke situatie, toekomstplannen én risicoappetijt. Hoe?

 • Parkeer een deel van uw spaargeld als buffer voor onverwachte kosten.
 • Leg dit bedrag op voorhand vast, rekening houdend met uw toekomstplannen. En denk er grondig over na. Vaak parkeert men onnodig teveel, terwijl het rendement laag ligt.
 • Start met fiscaal sparen. Dit is en blijft de eerst te zetten stap in beleggersland. En ook hier kan u perfect regelmaat inbouwen.
  • Spaar voor uw pensioen, via een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds.
  • Spaar voor uw woning later, via langetermijnsparen, of om uw fiscale korf te vullen als uw hypothecaire lening volledig of gedeeltelijk afgelost is.
  • Bepaal vervolgens uw beleggersprofiel en strategie. Dat kan via de Belfius-apps en Belfius Direct Net. Langs deze weg krijgt u dan advies op maat en kan u uw beleggingen opvolgen.

Hoeveel zet ik best opzij op een spaarrekening?

Loont fiscaal sparen voor mij?

Hoeveel zet ik best opzij op een spaarrekening?

Als algemene regel wordt vaak 6 maanden loon naar voor geschoven. Of dit echt nodig is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Te veel spaargeld aanhouden, is op langere termijn slecht voor uw kapitaalopbouw, zeker met de huidige lage rentevergoeding.

maanden loon
Vuistregel voor de som die u als financiële reserve op uw spaarrekening houdt.

Ik heb geen kinderen, huur een huis, ben in loondienst en heb een bedrijfswagen.

“Voor u zou 3 maanden loon moeten volstaan als spaarbuffer. U loopt niet het risico dat u uw wagen op eigen kosten moet vervangen en u bent vrij zeker van uw inkomsten.”

25%
3 maanden
3 maanden inkomen moet volstaan als spaarbuffer

Ik heb studerende kinderen, ben zelfstandige en heb een eigen wagen en woning.

“Een buffer van 6 maanden loon is verstandig. Studerende kinderen brengen hoge vaste kosten met zich mee. Daarnaast legt u best ook wat reserve aan voor een mogelijke tegenvaller, zoals een defecte wagen of onverwachte kosten aan uw woning. Een doorlopende opdracht om bij het begin van elke maand een som naar uw spaarrekening over te zetten kan handig zijn.”

50%
6 maanden
Een spaarbuffer van 6 maanden is verstandig

Ik ben sinds kort met pensioen, onze 3 kinderen zijn de deur uit en ons huis is afbetaald.

“Uw financiële situatie klinkt stabiel. Al kan er altijd iets onverwachts voorvallen. Zoals plotse kosten aan uw huis of wagen, die beiden wellicht al iets ouder zijn. Misschien viel een bedrijfswagen weg? Ook medische kosten swingen soms de pan uit naarmate men ouder wordt, terwijl uw pensioeninkomen normaal gezien lager ligt dan uw vroeger beroepsinkomen. Houdt u van zekerheid? Blijf dan een buffer aanhouden van ongeveer 5 x uw vroeger loon. En bij beleggingsbeslissingen houdt u wellicht best ook uw successieplanning of overdracht al wat in het achterhoofd.”

40%
5 maanden
Een buffer van 5 maanden loon is een goede vuistregel

Fiscaal sparen? Altijd interessant, voor jong én minder jong*

U bereidt zich graag voor op een comfortabel pensioen? Dat is een goed idee als u uw huidige levensstandaard wil behouden na uw pensioen. In België bedraagt het gemiddeld pensioen 1.119 euro per maand. Fiscaal sparen is een interessante manier om iets extra op te bouwen voor later.

Wat is fiscaal sparen?

Fiscaal sparen dekt verschillende ladingen. Het omvat zowel pensioensparen als langetermijnsparen. In beide gevallen spaart u een kapitaal bij elkaar voor later en in beide gevallen profiteert u in principe van een (ander) fiscaal voordeel. In beide gevallen hebt u ook de keuze tussen 2 mogelijkheden. U kan pensioensparen via een tak 21-beleggingsverzekering of een pensioenspaarfonds. En langetermijnsparen kan u doen via een tak 21- of een tak 23-beleggingsverzekering.

Bent u nog niet helemaal thuis in beleggen, dan is fiscaal sparen alvast de eerst aangewezen beleggingsstap. Net als voor andere beleggingen geldt ook hier: hoe vroeger u ermee begint, hoe meer dat loont aangezien uw spaarbedrag groter zal zijn.

Wilt u graag wat meer uitleg over het verschil tussen een tak 21 en tak 23 beleggingsverzekering?
Bekijk de demo

Meer weten over pensioensparen

Wil u weten hoeveel uw pensioen zal bedragen?

Bereken het op Mypension.be

Benieuwd hoeveel u opzij moet zetten om na uw pensioen uw beoogd maandinkomen te bereiken?

Ga naar de pensioensimulator

Kiezen of combineren?

Het fiscaal voordeel van pensioensparen kan u combineren met dat van langetermijnsparen. Op uw belastingaangifte zitten ze in een andere fiscale korf.

Het fiscaal voordeel van langetermijnsparen zit meestal echter in dezelfde fiscale korf als het fiscaal voordeel dat u geniet als u een hypothecaire lening hebt lopen voor uw woning. Vaak is in dat geval uw korf daar al volledig mee gevuld. Maar is uw lening afbetaald of hebt u er geen, dan kan u perfect van het fiscaal voordeel van langetermijnsparen genieten.

Of u voor pensioensparen of langetermijnsparen kiest, of beide vormen van fiscaal sparen net combineert, hangt dus af van uw persoonlijke situatie en uw leeftijd. Hieronder geven we u per leeftijdscategorie een kort overzicht.

*Gebaseerd op de fiscale wetgeving geldig op 01 januari 2020.
1.119 euro/maand
Het gemiddelde pensioen in ons land

Welke fiscale spaarformule is interessant voor u?

U bent tussen 18 en 40 jaar

Van zodra u voldoende loon ontvangt en inkomstenbelastingen betaalt, kan u starten met fiscaal gunstig pensioensparen. Kort samengevat zijn er 2 pensioenspaarmogelijkheden.

 • Weet u graag waar u aan toe bent, kies dan voor pensioensparen via een beleggingsverzekering (tak 21). Het biedt u volledige kapitaalbescherming en een vast en gegarandeerd rendement. Door de huidige lage rentes zal het helaas een heel beperkt rendement zijn. Maar gelukkig is uw pensioen nog niet voor meteen.
 • Kiest u voor een pensioenspaarfonds, dan hebt u kans op een potentieel hoger rendement – mede dankzij uw lange beleggingshorizon. Maar u loopt ook een hoger risico doordat u (gedeeltelijk) op de beurs belegt. Het voordeel is dat u nog vrij ver van uw pensioen verwijderd bent. Via een gemengd fonds op basis van uw risicoappetijt, spreidt u dit risico over verschillende obligaties, aandelen en andere beleggingsvormen. U belegt dus niet in 1 welbepaald aandeel.

Denk ook ruimer dan pensioensparen. Hebt u bijvoorbeeld plannen om een huis te bouwen of te kopen? Dan kan het interessant zijn om, al dan niet gecombineerd met pensioensparen, te starten met langetermijnsparen via een tak 21-beleggingsverzekering. Want vaak kan u het gespaarde bedrag omzetten naar een schuldsaldoverzekering. Een vorm van woonsparen dus. Een verzekering die gelijktijdig met uw woonkrediet loopt en waarbij de verzekeraar de rest van uw krediet terugbetaalt als u overlijdt voordat u het volledig hebt afbetaald.

Wilt u starten met fiscaal sparen?

U bent tussen 40 en 54 jaar

Doet u nog niet aan pensioensparen? Begin er dan vandaag mee. U geniet in principe nog altijd een aantrekkelijk fiscaal voordeel en u bouwt een mooie som op voor uw pensioen. Is uw woonkrediet al (gedeeltelijk) afbetaald? Dan kan het ook interessant zijn om te starten met langetermijnsparen via een beleggingsverzekering. Starten met pensioen- en langetermijnsparen vóór uw 55ste is fiscaal het interessantst voor u. Waarom? Normaal betaalt u op uw 60ste verjaardag een eindbelasting op uw opgebouwde kapitaal. Daarna kan u nog doorsparen. Voor pensioensparen tot uw 64ste en voor langetermijnsparen tot uw 80ste, en dat volledig belastingvrij. U geniet na uw 60ste nog verdere belastingverminderingen zonder dat u er belastingen op verschuldigd bent.

Maar als u pas op of na uw 55ste start met pensioen- en langetermijnsparen, dan betaalt u die eindbelasting 10 jaar na de start. En dat is veel minder interessant voor u, want zo mist u mogelijk een aantal belastingvrije spaarjaren. Het kapitaal of de aankoopwaarde wordt in dat geval pas belast op de 10de verjaardag volgend op deze start en dus is de taxatie minder voordelig.

60 à 65%

Wilt u starten met fiscaal sparen?

U bent tussen 55 en 59 jaar

In principe is uw pensioen niet meer zo veraf, waardoor uw beleggingshorizon verkleint. Tijd dus om uw beleggingsstrategie te evalueren en aan te passen!

 • Belegt u in een dynamisch pensioenspaarfonds of in een tak 23-product voor langetermijnsparen dat grotendeels in aandelen belegt? Overweeg dan om naar een defensievere strategie over te schakelen, want bij beleggen in aandelen is de lange termijn belangrijk.
 • Is uw woonkrediet al (gedeeltelijk) afbetaald? Overweeg dan ook langetermijnsparen via een beleggingsverzekering.

Goed om te weten!

Stortte u niet altijd het maximumbedrag voor pensioen- en langetermijnsparen? Weet dan dat u vanaf uw 55ste uw stortingen niet meer mag verhogen.

Wenst u toch het bedrag te verhogen na uw 55ste in het kader van langetermijnsparen via een beleggingsverzekering, dan kan u een nieuw contract afsluiten voor het saldo van de verhoging.

Zelfs nu is het voor u nog interessant om te starten met pensioensparen.

Wilt u starten met fiscaal sparen?

U bent tussen 60 en 65/67 jaar

Tijd om de vruchten te plukken van uw spaarinspanningen! Op uw 60ste wordt uw kapitaal in principe belast. 8% bij pensioensparen en 10% bij langetermijnsparen.

Na uw 60ste bent u dus geen belastingen meer verschuldigd op uw stortingen. U kan dus belastingvrij doorsparen. Voor pensioensparen tot uw 64ste, want u mag vanaf het jaar dat u 65 wordt geen stortingen meer doen. Verder storten kan wel nog tot uw 80ste via langetermijnsparen, onder voorwaarden. U moet starten vóór uw 65ste verjaardag én het contract moet minstens 10 jaar lopen.

De zaken liggen anders als u pas vanaf of na uw 55ste begon met pensioen- of langetermijnsparen. In dat geval wordt u belast 10 jaar na de start. U mist op die manier enkele belastingvrije jaren.

Welke stappen onderneemt u best nog?

Wilt u starten met fiscaal sparen?

Kent u de spelregels?

Hoeveel mag ik maximaal storten?

990 euro (standaardformule) en 1.270 euro (hogere formule) zijn de maximumbedragen die u voor inkomstenjaar 2019 per belastingplichtige mag storten voor pensioensparen, afhankelijk van de gekozen formule. Voor langetermijnsparen via een beleggingsverzekering hangt het maximumbedrag af van uw netto beroepsinkomen, met een maximumgrens van 2.390 euro. Hoeveel uw persoonlijk maximumbedrag bedraagt, rekent uw financieel adviseur graag voor u uit.

Het is nooit te laat om met pensioensparen te starten!

Hoeveel bedraagt mijn belastingvoordeel?

 • Naast het rendement op langere termijn leveren zowel pensioensparen als langetermijnsparen in principe een jaarlijks belastingvoordeel op van 25% of 30% op de gestorte bedragen, afhankelijk van het gekozen systeem, op voorwaarde dat u voldoende inkomstenbelastingen betaalt. Naargelang uw persoonlijke situatie en het gekozen systeem, kan u in uw aangifte van 2020 dus een belastingvermindering genieten:
 • voor pensioensparen:
  • – tot 297 euro in het systeem van 990 euro
  • – tot 317,5 euro in het systeem van 1.270 euro
 • voor langetermijnsparen:
  • – tot 717 euro

Hoe wordt mijn kapitaal belast?

Als u een belastingvoordeel geniet, zijn er taksen van toepassing. Zo wordt uw kapitaal normaal op uw 60ste belast aan 8% voor pensioensparen of aan 10% voor langetermijnsparen, de zogenaamde ‘eindbelasting’. Daarna kan u nog doorsparen. Voor pensioensparen tot uw 64ste en voor langetermijnsparen tot uw 80ste. U moet dan wel starten vóór uw 65ste verjaardag én het contract moet minstens 10 jaar lopen.

Als u pas op uw 55ste of later start, betaalt u die eindbelasting 10 jaar na de start. En dat is veel minder interessant voor u, want zo mist u mogelijk jaren belastingvrij sparen.

Vanaf uw 55ste kan u uw stortingen niet meer verhogen. Voor pensioensparen betekent dit dat, als u vóór uw 55ste nooit koos voor de hogere formule van 1.270 euro, u dit ook niet kan na uw 55ste. Dit wordt immers als een verhoging gezien.

Vroeg beginnen en regelmaat loont

Wilt u weten waarom?

Bekijk de demo