“Niet alleen de markten, maar ook uw persoonlijke situatie en plannen kunnen veranderen. Evalueer regelmatig uw beleggingshorizon, -strategie en de resultaten. Stuur bij waar nodig of kom gewoon minstens 1 x per jaar langs voor een beleggingsgesprek, dan screenen we uw beleggingsportefeuille samen. En sta ook stil bij hoe u grote bedragen het slimst kan beleggen.

Waarom regelmaat en vroeg starten loont?

Bekijk de demo

Meteen met regelmaat aan de slag?

Belfius Flex Invest Plan

Meer rendement? Graag. Maar wanneer moet ik kopen en verkopen?

Perfecte timing is een sprookje. Kopen aan de laagste prijs en verkopen aan de hoogste waarde om zo uw rendement te maximaliseren, is zo goed als onmogelijk.

“Beleggen vraagt veel tijd, geduld en kennis. Voortdurende opvolging en bijsturing zijn nodig. En zelfs voor de meest ervaren belegger valt het perfecte moment om in of uit te stappen moeilijk te voorspellen”, zegt Jan Vergote, Head of Investment Strategy Belfius.

Een gezonde dosis zelfkennis is noodzakelijk. Want beleggers handelen niet zo rationeel als ze zelf wel denken. Ze overschatten hun inschattingsvermogen, hun spaarritme en hun financiële kennis. Dat vertroebelt hun blik en hun gevoel voor timing. Bovendien laten ze zich leiden door succesverhalen en hypes, de zogenaamde ‘waan van de dag’. Maar meestal is het aangewezen moment om actief te handelen dan al lang voorbij.

Regelmaat loont

Jan Vergote kent een eenvoudige oplossing: “Beleg altijd met regelmaat. Dus niet alleen als u slechts een klein bedrag kan missen, maar ook als u een groot bedrag wil beleggen. Spreid altijd in de tijd. Want door uw blik op de lange termijn te richten, geeft u emoties en zelfoverschatting geen kans. U belegt dan aan gemiddelde koersen en u profiteert van het kapitalisatie-effect, waarbij opbrengst zelf ook opbrengt.”

Jan Vergote - Head of Investment Strategy bij Belfius

Beleggen blijft een verhaal van de lange termijn en niet iets waarmee u op korte termijn kan scoren via de succesverhalen van anderen.

Jan Vergote
Head of Investment Strategy bij Belfius

Laat u ook begeleiden door experts. Jan Vergote: “Beleggingsfondsen zijn erg geliefd. Dan is uw geld in handen van specialisten die met kennis van zaken beleggen in een brede waaier van activa, regio’s en sectoren. Bovendien kent uw financieel adviseur uw persoonlijke situatie en helpt hij u om de juiste keuzes te maken.”

  • Laat u niet misleiden door succesverhalen en modetrends.
  • Schakel uw emoties uit. Gespreid in de tijd beleggen via een automatisch beleggingsplan is aan te raden.
  • Laat u goed adviseren.
  • Laat uw portefeuille minstens 1x per jaar doorlichten.

Beleggen: een verhaal dat nooit eindigt

Jan Vergote: “Vaak verliest men uit het oog dat ook een evenwichtige portefeuille minstens 1x per jaar moet worden doorgelicht. Want niet alleen wat de beurzen doen, is van belang. Ook uw eigen toekomstplannen wijzigen, uw gezinssituatie evolueert, onverwachts slaat het noodlot toe of komt er een appeltje voor de dorst vrij. Hierdoor kan uw beleggingshorizon of -strategie wijzigen. Ik raad mijn vrienden dan ook steeds aan om hier op regelmatige basis open met hun financieel adviseur over te praten.”